محمد میرانی از شروع به کار پاویون ایران در اکسپو قطر خبر داد


اخبار 6 months before
محمد میرانی از شروع به کار پاویون ایران در اکسپو قطر خبر داد

سید محمد میرانی، مدیر اجرایی پاویون ایران در اکسپو کشاورزی مدرن و باغبانی قطر شروع به کار این رویداد بزرگ بین المللی را تبریک گفت و آرزوی موفقیت برای شرکت کنندگان ایرانی و بین المللی را ابراز داشت.

همچنین با توجه به افتتاح همزمان فضای روباز پاویون ایران در اکسپو قطر، توانمندی های شرکت های ایرانی در فضای باز نظیر کاشت انواع نخل و غیره آماده بهره برداری است.

در ضمن فضای مسقف بزودی افتتاح خواهد شد و اخبار آن متعاقبا از طریق رسانه هارسی ستاد پاویون جمهوری اسلامی ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

به امید سربلندی کشور در شش ماه پیش رو

 

دبیرخانه ستاد برگزاری پاویون ایران در اکسپو قطر

Instagram Telegram Whatsapp